Hoe

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sporten en bewegen. Maar niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend. Wij helpen daarom om een beweeggroep te vinden of een beweeggroep op te zetten. 

Een beweeggroep opzetten

Veilige, plezierige en duurzame beweeggroepen en activiteiten opzetten, waar bewoners aan een gezonde leefstijl kunnen werken. En sociale verbinding te creëren tussen bewoners en groepen onderling. Dat is het doel van een beweeggroep.

Kan jij, kunt u, zich hierin vinden? Dan helpen we u graag om dit te realiseren.

 

 

Hoe doen wij dat

1. Een idee

Het begint met een idee: je wilt graag bewegen. Hebt een idee voor een sport. Of voor een bepaalde doelgroep. En je wilt hier zelf graag mee beginnen, maar weet niet zo goed hoe. Kom dan met ons in contact. We horen graag je idee en bespreken of het een haalbaar idee is. We denken na over deelnemers, accommodatie, de kartrekker, een trainer of sportleider, vrijwilligers en materialen die je nodig hebt.

 

2. Een pilot

Als we samen ontdekken dat het idee levensvatbaar is,  gaan we een pilot organiseren. Dat is een proefperiode van 12 weken. In deze periode kunnen deelnemers gratis deelnemen en ervaren of de groep iets voor hen is. Het geeft de initiatiefnemer de kans om te kijken of er voldoende draagvlak is.

 

3. Een jaar lang bewegen

Als er genoeg animo is om door te gaan en jij en de groep dit zien zitten, gaan we de beweeggroep een jaar aanbieden. In dit jaar is er veel ruimte om verder te experimenteren met het concept. Blijven de deelnemers komen? Zijn er deelnemers die bepaalde verantwoordelijkheden op zich willen nemen? Ook zal er nagedacht moeten worden over de dekking van de kosten. Wij gaan er in principe van uit dat er vanaf dit moment een deelnemersbijdrage gevraagd gaat worden.

 

4. Een leven lang bewegen

Na het jaar ga je opnieuw evalueren en besluiten we: gaan we verder? Als de randvoorwaarden goed zijn geregeld kan er jarenlang met plezier bewogen worden. We helpen graag om in deze laatste fase zelfvoorzienend te zijn. Als er nog hulp nodig is, zullen we natuurlijk altijd blijven helpen.

 

 

Meer informatie?

We hebben een plan gemaakt voor 2021-2022. Hierin is te lezen hoe wij deze groepen helpen opzetten. Ook zijn wij betrokken bij allerlei wijkoverleggen. We hebben een Sterk Netwerk van bewoners, vrijwilligers, organisaties en sportverenigingen. Studenten hebben verschillende onderzoeken gedaan om deze aanpak verder te beschrijven.

Download

Beijum Beweegt Plan 2022

Beroepsproduct Ricardo: nieuwe beweeggroep opzetten

Advies rapport Beijum Beweegt: Verschillende type deelnemers