De levensverwachting en meer bewegen

De levensverwachting van mensen met een lager inkomen en opleiding zijn gemiddeld twee jaar korter. En de gezonde levensjaren zijn acht jaar minder door chronische ziekten. Deze doelgroep worden mensen met een lage sociale economische status (SES) genoemd. Een vreselijke term, waarmee je alles op één hoop gooit.

Maar toch… de onderzoeken zijn schrikbarend wat betreft het verschil tussen arm en rijk. Die kloof wordt steeds groter, ook in Nederland. En op het gebied van leefstijl worden mensen in deze groep dus minder oud en eerder ziek! Gemiddeld genomen sterven mensen zonder een afgemaakte opleiding dus eerder. Wat oneerlijk!

Ik was bij de promotie van Wim de Boer bij, die hier uitvoerig onderzoek naar deed. Hij heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van een ongezonde leefstijl. Veel van zijn bevindingen, komen wij ook tegen in onze wijk.

Scheurbuik en vitamine C

De oorzaak van scheurbuik lag aan een tekort aan vitamine C. De oplossing was eenvoudig: geef de mensen vers fruit en ze zullen genezen. Een eenvoudige oplossing voor een complex probleem als een ongezonde leefstijl is niet te geven. Bij een ongezonde leefstijl liggen de oorzaken veel verder uit elkaar, en is er geen one-size-fits-all oplossing.

Toch hebben wij met Beijum Beweegt een oplossing gevonden: de kracht van samen. Ons speerpunt is een community van wijkbewoners die samen sporten en bewegen. Wij helpen om dichtbij de mensen beweeggroepen op te (helpen) zetten.

Laagdrempelig, want het is dichtbij huis in je eigen wijk. Betaalbaar, want we maken gebruik van wat er in de wijk aanwezig is. Op ieders niveau, want het zijn sport- en spelvormen die voor iedereen toegankelijk zijn. En het is gezellig en sociaal, je sport met mensen uit je eigen buurt, maakt eens een praatje en kan elkaar helpen met andere vragen uit je leven.

De kracht van samen

Beijum Beweegt wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies vanuit de Gemeente Groningen. Wij werken vanuit de ABCD-methodiek. Deze wijkgerichte methodiek gaat uit van de kracht van de wijk.

Denk hierbij aan beschikbare mensen, talenten, accomodaties en materialen. Samen maken we de wijk een beetje mooier. Inmiddels zijn er tien beweeggroepen en drie leefstijlgroepen en we krijgen elk jaar meerdere vragen om een nieuwe groep te helpen opzetten.