Membership

Vanaf:  8,50 / maand

Wissen

Wil je graag sporten bij Beijum Beweegt? Wij houden de kosten bewust laag, zodat het voor iedereen toegankelijk is om mee te doen. Maar zoals u begrijpt maken wij wel kosten voor de accommodatie, materialen en trainer. Daarom kan u lid worden, waarbij u aan één of meerder groepen mee kan doen.

Zijn de kosten voor u een belemmering? Doe alsnog mee! Wij zorgen ervoor dat er via het Volwassensportfonds de deelname betaald kan worden. De voorwaarden zijn te vinden op de website van het Volwassenfonds. Als u ons een mail stuurt, krijgt u van ons een voucher, waarmee de deelname kan worden afgerekend.