Ronald Gramberg

Vrijwilliger

Ik ben Ronald Gramberg en ben in 2015 bij de buurtconcierge’s begonnen als vrijwilliger.

Mijn hobby’s zijn fotografie en video’s maken.

Zwerfvuil

Op een dag stoorde ik mij aan zwerfvuil in de wijk steeds moest als ik een leuk bloemetje wou fotograferen eerst het blikje aan de kant schuiven.

Ineens op een dag een A4-tje  in de brievenbus en daar stond op dat er buurtconcierge’s gezocht werden en na een gesprekje ben ik aangenomen.

Doordat ik veel in het Heerdenhoes was aan de Isebrandheerd kreeg op den steeds meer contacten met mensen en vragen of ik foto’s wou maken voor activiteiten.

O.a Lijn6 en op dit moment beijum.nl als vrijwilliger werkzaam.