Wat

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sporten en bewegen. Maar niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend. Wij helpen daarom bewoners om een beweeggroep te vinden of een beweeggroep op te starten. 

Doel Beijum Beweegt

Veilige, plezierige en duurzame beweeggroepen en activiteiten opzetten, waar bewoners aan een gezonde leefstijl kunnen werken. Daarnaast sociale verbinding te creëren tussen bewoners en groepen onderling.

Uitgaande van de kernwaarden van de beweeggroepen bij Beijum Beweegt: betaalbaar & dichtbij, laagdrempelig ontmoeten, groei en ontwikkelen, gezond en meer bewegen.

Strategie

De beweeggroepen worden opgezet en gecoördineerd door de Beijum Beweegt- Community Developer. Hierbij worden de fasen van het komen tot een beweeggroep doorlopen: opstartfase, implementatiefase, operationele fase en verduurzamen.

De Beijum Beweegt- Community Developer werft, coacht of is zelf de beweeggroep leider (trainer) en samen zorgen ze voor een prettig beweegklimaat, waarbij iedereen gezien wordt, er ruimte is voor verschil in niveau en er aandacht is voor persoonlijke vragen.

De persoonlijke vragen kunnen betrekking hebben op leefstijl, gezondheid, maar ook op andere leefgebieden zoals financiën, wonen, opvoeding of zingeving. De Beijum Beweegt- Community Developer is het eerste aanspreekpunt en kan waar nodig kortdurende individuele ondersteuning bieden, en bij meerdere gelijke vragen een cursus of beweeggroep (helpen) opzetten.

Ook is er veel contact met partners in de wijk, zoals het WIJ-team, fysiotherapeuten en sportverenigingen.

De verschillende fasen van een beweeggroep

 

1.In de opstartfase is er (vaak) vanuit de wijk behoefte aan een nieuwe beweeggroep of -aanbod. De Beijum Beweegt- Community Developer neemt hierin het initiatief en brengt de belanghebbenden bij elkaar.
Samen wordt er gekeken wat er nodig is om een nieuwe beweeggroep op te starten. Draagvlak creëren en het gevoel van samen iets opzetten is hierin heel belangrijk.

 

2.Deelnemers mogen in de implementatie fase altijd gratis meedoen. Deze periode duurt maximaal twaalf weken en is bedoeld om voldoende deelnemers te werven en verder draagvlak te creëren. Bewoners kunnen elkaar enthousiasmeren om mee te doen. Er is ruimte om te experimenteren met verschillende vormen, doelgroepen en tijden.

 

3.Tijdens de operationele fase gaat de beweeggroep minimaal een jaar lang sporten. Een proefles is altijd gratis. Daarna kan er een abonnement worden afgesloten. Voor deelnemers die dit niet kunnen betalen, doen wij een aanvraag bij het Volwassenensportfonds. Er wordt per groep uitgegaan van minimaal 40 beweegmomenten per jaar.

 

4.In de laatste fase van verduurzamen, wordt er met de beweeggroep gekeken of zij zelfstandig door kunnen en welke hulp zij daar bij nodig hebben. Wanneer een beweeggroep niet zelfstandig door kan gaan, bijvoorbeeld omdat de doelgroep niet zelfredzaam is, te jong of kwetsbaar is, zal de Beijum Beweegt- Community Developer en/of de beweeggroep leider altijd betrokken blijven.